Annonser

Avisen trykkes i A-4 format. Priser og flere opplysninger: Se prislista.

Annonsefrister:
Frist for innlevering av annonser:


Torsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse

Frist for korrekturannonser:


Onsdag kl. 10.00 i uken før utgivelse.


Korrektur. Vi garanterer deg korrektur uten kostnad om annonsemateriellet er levert innen tidsfristen.

Bestilling av annonser på E-post:
Annonsetekster kan sendes til oss på E-post.
Lengre tekster, illustrasjoner, bilder og ferdige annonser (pdf-format) kan sendes som vedlegg.


trykkeriet@trysilposten.no


Enkle annonser kan ringes inn på telefon 62 45 22 22


Les siste utgave av Trysilposten på nett, klikk her.

Trysilposten ligger ikke ute på nett for øyeblikket, vi jobber med ny publiseringsløsning.

Ønsker du å lese Trysilposten hver torsdag? Send en e-post til trykkeriet@trysilposten.no så legger vi deg inn på maillisten vår.


Trysilposten har som eneste annonseorgan 100% dekning i Trysil og Engerdal!